ASSEMBLEA – ACEHPV – 9 juny 22 (12:00h)

Dia:                      9 de juny 2022

Hora:                   12:00h

Lloc:                    PIMEC , c/ viladomat 174 4ª – 0815 Barcelona

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior ( 3/6/2021).
  2. Memòria activitats 2021.
  3. Tancament 2021 . Pressupost 2022.
  4. Presentació nova web.
  5. Renovació junta directiva.
  6. Precs i preguntes,